วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

คนดีจริง กับ คนดีแต่พูด

วิธีสังเกตคนได้ดีอย่างหนึ่ง คือ การดูคำพูด 

คนดีแต่พูดมักพูดให้คนเคลิบเคลิ้ม พูดใหญ่โต พูดให้คนลุ่มหลง พูดเกินความจริง พูดเอาดีเข้าตัว

คนดีจริง ทำได้จริงจึงค่อยพูด ที่ทำได้มากก็พูดแต่น้อย ที่ทำไม่ได้ก็ไม่โอ้อวด ไม่พูดเกินความจริง

คนดีแต่พูด พูดไม่จริง ทำไม่จริง ทำไม่ได้ตามที่พูด ไม่นานความจริงย่อมปรากฏ ผู้คนย่อมรู้เท่าทัน ความเสื่อมเสียย่อมเกิดแก่เขา

คนดีจริง พูดจริง ทำจริง ทำดีตามที่พูด ไม่นานผลงานย่อมปรากฏ ผู้คนย่อมสรรเสริญ ความเจริญย่อมเกิดแก่เขา กระทำให้เกิดผลงานดีกว่า สร้างวิมานกลางอากาศ

ที่มา : หนังสืออยู่ในบุญ ฉบับ ประจำเดือน ธันวาคม 2557 หน้า 76 (ส่องธรรม ล้ำภาษิต เรื่อง อิ่มธรรม)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น