วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

อยู่กับปัจจุบัน ลดทุกข์ 2 เท่า


บางคน ชีวิตมีแต่อดีต อดีต อดีต ผิดหวัง กลัดกลุ้ม หวนให้ถึง คิดกลุ้ม คิดแก้ไข คิดน้อยใจ สารพัดคิด คิดแต่อดีต พูดแต่อดีต อยู่กับอดีต ชีวิตไม่ก้าวพ้นอดีต แล้วจะก้าวไปอนาคตอย่างไรกัน

บางคน ชีวิตมีแต่อนาคต อนาคต อนาคต แต่ไม่ใช่ฟุ้งฝันและอยู่กับอนาคต ตลอดเวลา
ถ้าไม่อยู่กับความจริงในปัจจุบัน ไม่มองตนเอง ไม่ดูความพร้อม ไม่ดูปัจจัยและสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน

ก็จะไม่เห็นตัวแปรและทิศทางที่ถูกต้อง จึงยากที่จะก้าวไปสู่อนาคตอันสมหวังได้
ถ้าเรามัวทุกข์กับอดีต ทุกข์กับอนาคต และทุกข์กับปัจจุบัน ก็จะกลายเป็นทุกข์ คูณ 3 ทุกข์ โหมมาจาก 3 ทิศทาง

การอยู่กับปัจจุบัน ไม่จมจ่อมอดีต ไม่กังวลอนาคต เราจึงตัดปัจจัยแห่งความทุกข์ออกไป 2 ทิศทาง
เราก็จะสามารถดำเนินชีวิตได้ง่ายขึ้น ควบคุมอะไรๆ ได้ง่ายขึ้น ชีวิตก็ประสบสุขง่ายขึ้น ความผ่องใสทั้งกายและใจ จึงเกิดขึ้นได้ง่ายขึ้นเช่นกัน

อ้างอิงจาก หนังสืออยู่ในบุญ ประจำเดือน กันยายน 2558 หน้า 76 (ส่องธรรม ล้ำภาษิต เรื่อง อิ่มธรรม)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น