วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

อยู่กับปัจจุบัน ลดทุกข์ 2 เท่า


บางคน ชีวิตมีแต่อดีต อดีต อดีต ผิดหวัง กลัดกลุ้ม หวนให้ถึง คิดกลุ้ม คิดแก้ไข คิดน้อยใจ สารพัดคิด คิดแต่อดีต พูดแต่อดีต อยู่กับอดีต ชีวิตไม่ก้าวพ้นอดีต แล้วจะก้าวไปอนาคตอย่างไรกัน

บางคน ชีวิตมีแต่อนาคต อนาคต อนาคต แต่ไม่ใช่ฟุ้งฝันและอยู่กับอนาคต ตลอดเวลา
ถ้าไม่อยู่กับความจริงในปัจจุบัน ไม่มองตนเอง ไม่ดูความพร้อม ไม่ดูปัจจัยและสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน

ก็จะไม่เห็นตัวแปรและทิศทางที่ถูกต้อง จึงยากที่จะก้าวไปสู่อนาคตอันสมหวังได้
ถ้าเรามัวทุกข์กับอดีต ทุกข์กับอนาคต และทุกข์กับปัจจุบัน ก็จะกลายเป็นทุกข์ คูณ 3 ทุกข์ โหมมาจาก 3 ทิศทาง

การอยู่กับปัจจุบัน ไม่จมจ่อมอดีต ไม่กังวลอนาคต เราจึงตัดปัจจัยแห่งความทุกข์ออกไป 2 ทิศทาง
เราก็จะสามารถดำเนินชีวิตได้ง่ายขึ้น ควบคุมอะไรๆ ได้ง่ายขึ้น ชีวิตก็ประสบสุขง่ายขึ้น ความผ่องใสทั้งกายและใจ จึงเกิดขึ้นได้ง่ายขึ้นเช่นกัน

อ้างอิงจาก หนังสืออยู่ในบุญ ประจำเดือน กันยายน 2558 หน้า 76 (ส่องธรรม ล้ำภาษิต เรื่อง อิ่มธรรม)

คนดีจริง กับ คนดีแต่พูด

วิธีสังเกตคนได้ดีอย่างหนึ่ง คือ การดูคำพูด 

คนดีแต่พูดมักพูดให้คนเคลิบเคลิ้ม พูดใหญ่โต พูดให้คนลุ่มหลง พูดเกินความจริง พูดเอาดีเข้าตัว

คนดีจริง ทำได้จริงจึงค่อยพูด ที่ทำได้มากก็พูดแต่น้อย ที่ทำไม่ได้ก็ไม่โอ้อวด ไม่พูดเกินความจริง

คนดีแต่พูด พูดไม่จริง ทำไม่จริง ทำไม่ได้ตามที่พูด ไม่นานความจริงย่อมปรากฏ ผู้คนย่อมรู้เท่าทัน ความเสื่อมเสียย่อมเกิดแก่เขา

คนดีจริง พูดจริง ทำจริง ทำดีตามที่พูด ไม่นานผลงานย่อมปรากฏ ผู้คนย่อมสรรเสริญ ความเจริญย่อมเกิดแก่เขา กระทำให้เกิดผลงานดีกว่า สร้างวิมานกลางอากาศ

ที่มา : หนังสืออยู่ในบุญ ฉบับ ประจำเดือน ธันวาคม 2557 หน้า 76 (ส่องธรรม ล้ำภาษิต เรื่อง อิ่มธรรม)